Links
Comment on page

Hướng dẫn sử dụng ChatGPT

Trong trường hợp Server của OpenAI quá tải, trang web có thể sẽ hiển thị như hình
Khi này bạn hãy cố gắng thử F5 lại trang web cho tới khi hiển thị nút Log in như hình
Click vào Log in và đăng nhập bằng thông tin tài khoản được cung cấp từ đơn hàng
Click và Email và mật khẩu để copy nhanh thông tin tài khoản
Sau khi đăng nhập thành công, bạn có thể bắt đầu chat với con bot

ChatGPT bị ngắt khi chưa trả lời hết câu thì làm như thế nào?

Khi nội dung trả lời quá dài thì thường ChatGPT sẽ bị dừng giữa chừng và chưa đưa ra hết câu trả lời. Vấn đề này thường gặp khi hỏi đáp bằng tiếng Việt.
Để AI đưa ra câu trả lời đầy đủ, bạn chat "Continue" hoặc "Tiếp tục" để AI viết tiếp nội dung đang trả lời.
Nếu vẫn không được bạn nhấn vào "Regenerate response" để AI tạo lại nội dung.