Links
Comment on page

Chuyển khoản ngân hàng

Bạn có thể nạp tiền bằng cách chuyển khoản ngân hàng theo thông tin nạp tiền dưới đây:

Vietcombank
Thông tin Nạp Tiền
Nội Dung Chuyển Khoản
CK username
Chủ Tài Khoản
Vũ Đăng Công
Số Tài Khoản
1025299337
Chi Nhánh
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tên Ngân Hàng
Vietcombank

LƯU Ý

Vui lòng ghi đúng nội dung chuyển khoản ĐÚNG NỘI DUNG BÊN TRÊN. Nếu không hệ thống sẽ không thể cộng tiền vào tài khoản của bạn.
Trong trường hợp ghi nhầm Username của người khác, Divine sẽ không chịu trách nhiệm!
Nên chuyển cùng ngân hàng để nhận được tiền nhanh nhất. Nếu chuyển khác ngân hàng bạn nên chọn hình thức chuyển tiền nhanh 24/7