Hướng dẫn sử dụng Nintendo eShop Prepaid Card

Hướng dẫn nhập code Nintendo eshop Prepaid Card.

Bước 1: Bật máy Nintendo và chọn biểu tượng Nintendo eShop trong menu chính.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản Nintendo của bạn.

Bước 3: Chọn Add Funds (hoặc Enter Code) tại cột bên trái.

Bước 4: Nhập code gồm 16 ký tự vào rồi ấn OK. Tiền sẽ được nạp vào tài khoản Nintendo eShop của bạn.

Last updated