Chính sách bảo hành Spotify

Thời gian bảo hành

Thời gian bảo hành tương ứng với thời hạn gói cước của sản phẩm khách mua

Ví dụ:

 • Gói gia hạn Spotify Premium 01 năm: 12 tháng

 • Gói gia hạn Spotify Premium 6 tháng (Tặng 6 tháng Free): 6 tháng

 • Tài khoản nghe nhạc Spotify Premium (1 tháng): 1 tháng

 • Tài khoản nghe nhạc Premium Spotify (3 tháng): 3 tháng

 • ...

Chính sách bảo hành

Sản phẩm phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng sẽ được khắc phục sự cố trong 12h

Chính sách hoàn tiền

Khách hàng sẽ được hoàn tiền trong trường hợp sự cố không thể khắc phục.

Số tiền hoàn lại sẽ được tính theo quy tắc

 • Hoàn 100% số tiền (*) nếu khách hàng sử dụng sản phẩm chưa quá

  • 30 ngày đối với sản phẩm có thời hạn từ 6 tháng.

  • 7 ngày đối với các sản phẩm còn lại.

 • Hoàn tiền theo thời gian sử dụng nếu khách đã sử dụng quá thời gian nêu trên. (**)

 • Số tiền hoàn lại mặc định sẽ được chuyền về tài khoản Divine Shop phát sinh đơn hàng.

 • Khách hàng có thể yêu cầu rút số tiền trên về tài khoản ngân hàng bằng cách yêu cầu với bộ phận CSKH. Số tiền sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng của khách hàng trong 24h làm việc.

Ví dụ

Sản phẩm Gói gia hạn Spotify Premium 01 năm giá tại thời điểm khách hàng mua là 150.000 đ. Sử dụng được 100 ngày thì phát sinh lỗi. Như vậy số tiền được hoàn lại sẽ là:

150.000 * (365 - 100)/365 = 108.904 làm tròn thành 109.000

Như vậy trong trường hợp này khách hàng sẽ được hoàn lại 109.000 về tài khoản Divine Shop.

(*) Số tiền phát sinh mua hàng tại thời điểm khách mua hàng, sau khi đã trừ mã giảm giá, mã giới thiệu, tiền hoàn khách VIP (nếu có)

(**) Số tiền sẽ được làm tròn đến hàng nghìn

Last updated