Hướng dẫn kích hoạt bản quyền Office bằng Code

Buớc 1:

Truy cập https://setup.office.com

Bấm đăng nhập và đăng nhập tài khoản Microsoft của bạn (hoặc đăng kí nếu bạn chưa có tài khoản)

Bước 2:

Nhập KEY mà bạn nhận được sau khi mua hàng trên Divine Shop vào mục khoá sản phẩm. Sau đó bấm Tiếp theo

Bước 3:

Tải phiên bản phần mềm mà trang web hiện ra. Hoặc nếu bạn đã cài đặt sẵn phần mềm trên máy. Hãy đăng nhập tài khoản Microsoft ở bước 1 vào phần mềm Office để kích hoạt bản quyền cho thiết bị

Last updated