Các câu hỏi thường gặp
Powered By GitBook
Điều kiện nhận Steam Offer

1. Tài khoản phải bật Steam Guard đủ 15 ngày

2. Bạn cần để Inventory ở chế độ Public

Lưu ý:
    Tắt đi bật lại hoặc đổi chế độ Steam Guard cũng khiến tài khoản không nhận được offer trong 15 ngày.
    Nếu bạn đăng nhập trên một thiết bị mới, tài khoản sẽ không thể nhận được Offer trong vòng 7 ngày trên thiết bị đó nhưng vẫn có thể nhận trên máy tính và điện thoại di động đã đăng nhập từ trước.
Last modified 1yr ago