Hướng dẫn fix lỗi Spotify mất Premium

Nguyên Nhân

Do tài khoản khách hàng không xác thực địa chỉ trong vòng 7 ngày kể từ có email thông báo của Spotify. Dẫn đến tài khoản bị kick ra khỏi family của Shop => Bị mất gói Premium

Theo chính sách của Spotify, 1 tài khoản trong vòng 12 tháng chỉ được được tham ra family 1 lần. Nên để tham ra lại family của Shop và gia hạn lại gói Premium, cần đổi tài khoản mới (có thể giữ lại list nhạc cũ) hoặc thực hiện theo thủ thuật dưới đây để giữ lại thông tin tài khoản như cũ.

Hướng dẫn

Bước 1:

Vào trang http://www.spotmybackup.com, đăng nhập bằng tài khoản Spotify đang dùng của bạn và tiến hành export playlist ra ở dưới dạng .json

Bước 2:

Vào https://www.spotify.com/us/account/profile và đổi email của tài khoản đang dùng sang email bất kì khác của bạn (Sử dụng email có thể truy cập được, phòng trường hợp sau này cần đăng nhập lại tài khoản cũ).

Lưu ý: Với tài khoản tạo bằng Facebook, Spotify không cho phép đổi Email. Trong trường hợp này bạn bỏ qua bước 3, và ở bước 4 hãy dùng một Email khác để tạo tài khoản.

Bước 3:

Dùng Email ban đầu của bạn để tiến hành đăng kí tài khoản Spotify mới tại ĐÂY

Bước 4:

Vào trang http://www.spotmybackup.com và đăng nhập bằng acc spotify tạo ở Bước 3 và tiến hành Import playlist đã Export từ trước

Như vậy bạn đã có 1 tài khoản Spotify mới với thông tin đăng nhập và Playlist nhạc được giữ nguyên như cũ. Có thể dùng tài khoản này để tham ra family của Shop và gia hạn lại gói cước

Bước 5:

Gửi lại thông tin tài khoản mới (bao gồm Email và Pass) tại ĐÂY. Chúng mình sẽ tiến hành gia hạn lại gói cước cho bạn

Trong trường hợp bạn chưa thể thực hiện được thao tác backup list nhạc, bạn có thể tạo 1 tài khoản mới và gửi cho Shop gia hạn lại để tạm thời sử dụng. Chúng mình sẽ hỗ trợ bạn backup list nhạc và đổi thông tin đăng nhập như cũ sau này.

Last updated