Hướng dẫn lấy mã truy cập Netflix tự động

Hiện tại Netflix cập nhật chính sách yêu cầu người dùng nhập mã mỗi 14 ngày. Khách hàng có thể chủ động lấy mã truy cập 24/7 qua hệ thống tự động dưới đây.

BẢNG LẤY MÃ TRUY CẬP NETFLIX

Bạn cần tải lại trang để bảng cập nhật mã mới nhất

HƯỚNG DẪN THAO TÁC

Bước 1:

Trên TV ấn TÔI ĐANG DI CHUYỂN (hoặc XEM TẠM THỜI nếu sử dụng điện thoại). Sau đó chọn Gửi Email

Nếu thiết bị của bạn không có tuỳ chọn như trên, vui lòng đăng xuất tài khoản sau đó đăng nhập lại.

Bước 2:

Đợi khoảng 30s sau đó truy cập BẢNG LẤY MÃ TRUY CẬP NETFLIX (Bạn có thể bấm vào link hoặc tải lại trang web này và xem bảng ở đầu trang)

Tìm đúng dòng tương ứng với Email tài khoản Netflix và User của bạn.

Trường hợp không tìm thấy, bạn vui lòng tải lại trang. Hoặc thao tác lại từ đầu.

Lấy Code-login và nhập vào thiết bị của bạn. Sau đó bạn có thể tiếp tục sử dụng tài khoản

Lưu ý:

Hệ thống lấy mã truy cập tự động chỉ hoạt động khi bạn set ngôn ngữ tài khoản là tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nếu tài khoản của bạn đang để ngôn ngữ khác, vui lòng vào ĐÂY thay đổi về một trong 2 ngôn ngữ trên

Mã truy cập sẽ có hiệu lực trong 14 ngày. Sau 14 ngày bạn cần truy cập lại để lấy code xác thực.

Last updated