Hướng Dẫn Kích Hoạt Tinder Gold

Lưu ý

Hướng dẫn này áp dụng cho cả nâng cấp Tinder Plus và Tinder Gold.

Bước 1

Đăng nhập tài khoản Tinder của bạn tại: https://tinder.com

Bước 2

Truy cập link https://tinder.com/vip/code

Bước 3

Nhập code bạn nhận được từ Divine Shop vào ô Code như hình rồi bấm Gửi

Last updated