Hướng dẫn nhập Code game Steam (CD Key)

Cách 1: Nhập trên web

Bước 1:

Đăng nhập Steam tại ĐÂY

Bước 2:

Truy cập trang nhập CD Key: https://store.steampowered.com/account/registerkey

Điền key vào ô trống sau đó tích vào "I agree to the term..." => Click "Continue"

Bước 3:

Click Done

Cách 2: Nhập trên Steam

Bước 1:

Đăng nhập Steam và chọn "Add a Game" => "Activate a Product on Steam"

Bước 2:

Click "Next" => "I Agree"

Bước 3:

Điền key => click "Next" => click "Finish"

Last updated