Hướng dẫn đăng nhập vào Turnitin

Bước 1:

Sau khi đơn hàng của bạn được xử lí xong, vui lòng check mail bạn đã đăng kí mua sản phẩm, tìm mail với tiêu đề “Set up Your Turnitin account” sau đó nhấn Set up account.

Bước 2:

Nhập mail mà bạn sử dụng để đăng kí gói cước tại Divine Shop. Sau đó, liên hệ với đội ngũ CSKH của Divine Shop để được cung cấp Family Name hoặc Last Name.

Sau khi điền xong tất cả trường thông tin theo yêu cầu ấn Next.

Bước 3:

Sau khi đăng nhập, nhấn vào lớp để sử dụng tính năng của sản phẩm.

Last updated