Hướng dẫn bật xác thực 2 lớp trên Discord

Đăng nhập tài khoản Discord của bạn trên App hoặc Web, sau đó vào phần Cài đặt:

Vào mục Tài khoản của tôi => Mật khẩu và xác thực. Click vào nút Bật xác thực hai lớp

Nhập mật khẩu tài khoản Discord của bạn và bấm tiếp tục

Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình

  • Tải ứng dụng Authy hoặc Trình xác thực Google cho điện thoại hoặc máy tính bảng

  • Mở ứng dụng vừa tải và quyét mã QR hiển thị trên màn hình

  • Sau đó nhập mã xác minh gồm 6 chữ số hiển thị trên App vào Discord

  • Bấm kích hoạt

Discord báo đã kích hoạt thành công, bạn có thể thêm SĐT vào tài khoản theo gợi ý của Discord nếu muốn

Sau đó tắt cửa sổ kích hoạt F2A đi, bạn sẽ thấy 10 mã dự phòng. Hãy cung cấp mã dự phòng này cho Shop để mua hàng

Last updated