Hướng dẫn nhập Steam Wallet

Dưới đây là các bước có thể giúp bạn nhập được Code Steam Wallet một cách dễ dàng nhất.

Bước 1: Mở Steam

Sau khi mở Steam, bạn chọn mục Game => Redeem a Steam Wallet Code.

Bước 2: Nhập code

Bạn cần phải nhập Code Steam Wallet vào ô Steam Wallet Code sau đó click Continue.

Bước 3: Nhập thông tin

Sau khi click Continue ở bước trước, thì bạn cần điền thông tin như ví dụ dưới đây và click vào Continue

=> Quá trình nhập Steam Wallet Code của bạn đã hoàn thành.

Last updated