Hướng dẫn cài đặt và sử dụng sản phẩm
Các câu hỏi thường gặp
Hướng dẫn nhập Steam Wallet
Dưới đây là các bước có thể giúp bạn nhập được Code Steam Wallet một cách dễ dàng nhất.

Bước 1: Mở Steam

Sau khi mở Steam, bạn chọn mục Game => Redeem a Steam Wallet Code.

Bước 2: Nhập code

Bạn cần phải nhập Code Steam Wallet vào ô Steam Wallet Code sau đó click Continue.

Bước 3: Nhập thông tin

Sau khi click Continue ở bước trước, thì bạn cần điền thông tin như ví dụ dưới đây và click vào Continue
=> Quá trình nhập Steam Wallet Code của bạn đã hoàn thành.