Quy định

  1. Tất cả các khoản hoa hồng giới thiệu (gồm cả các khoản nhận bởi người giới thiệu và người được giới thiệu) được tính theo thời gian thực và chuyển đến các tài khoản Divine Shop tương ứng mỗi giờ.

  2. Không giới hạn số lượng bạn bè tối đa mà một tài khoản có thể mời.

  3. Divine Shop có thể điều chỉnh tỷ lệ giới thiệu vào bất cứ lúc nào và bảo lưu quyền thay đổi quy định của chương trình giới thiệu.

  4. Divine Shop không cho phép người dùng tự mời mình bằng cách lập nhiều tài khoản. Nếu phát hiện trường hợp như vậy, tất cả lượt giới thiệu và hoa hồng hoàn trả cho tài khoản người được giới thiệu đều sẽ bị hủy bỏ không công nhận.

  5. Các hành vi đi ngược với tinh thần chính sách đều được xem là không phù hợp và sẽ bị gỡ bỏ mọi quyền lợi.

  6. Nhận định, đánh giá và quyết định của Divine là quyết định cuối cùng.

Lưu ý quan trọng: Divine Shop bảo lưu quyền được thay đổi quy định hoặc kết thúc chính sách giới thiệu ở bất kỳ thời điểm nào do thay đổi điều kiện thị trường, xuất hiện rủi ro lừa đảo, hoặc bất kỳ nguyên nhân nào được chúng tôi cho là phù hợp.

Last updated