Hướng dẫn nhận lời mời Canva Pro

Sau khi đơn hàng ở trạng thái “Đã xử lý”, bạn vui lòng check email đăng ký Canva Pro và làm theo hướng dẫn

Email sẽ có dạng như hình

Nếu không thấy hãy kiểm tra trong mục Thư rác / Thư spam. Nếu vẫn không có hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ để Divine Shop gửi email mới tại đây

Chọn vào mục Accept Invitation

Đăng nhập theo tài khoản của bạn hoặc nhập email với mật khẩu

Sau khi đăng nhập thành công, bạn kiểm tra tài khoản đã ở trong team bên mình và có chữ “Teams” là đã thành công, tài khoản đã được nâng cấp Canva Pro

Lưu ý: Với các trường hợp gia hạn tài khoản Canva mua từ Divine Shop (dạng tài khoản Canva đuôi @chedoden.com, @banhgiay.com, @minhdv.com,...) thì Divine Shop sẽ tự gia hạn tài khoản của bạn. Khi đơn hàng được xử lý thành công, bạn chỉ cần tải lại (F5) trang tài khoản Canva đã đăng nhập sẵn, và chọn team mới là sẽ có Canva Pro. Tên team mới thường sẽ có dạng “Divine + ngày nâng cấp”

Last updated