Hướng dẫn nhập code Battle.net để mua sản phẩm

Bước 1:

Các bạn truy cập http://Battle.net và đăng nhập tài khoản của mình.

Bước 2:

Truy cập https://us.battle.net/account/management/claim-code.html nhập Code và ấn REDEEM CODE Sẽ hiện ra 1 thông báo Confirm như hình dưới, bấm LOAD BALANCE là OK

Sau khi có tiền trong tài khoản Battle.net trong tài khoản các bạn chọn sản phẩm cần mua rồi thanh toán bằng số dư

Last updated