Hướng dẫn cách chuyển settings Jetbrains sang tài khoản khác

Bước 1:

Tại trang chủ chính của IntelliJ IDEA chọn New Project để vào được màn hình dự án

Bước 2:

Chọn biểu tượng Menu ở góc trái màn hình

Bước 3:

Chọn mục File → Manage IDE Settings → Export Settings

Bước 4:

Bạn có thể chọn thư mục để lưu file settings, sau khi đã chọn thư mục xong chọn “OK” để lưu file settings

Bước 5:

Thoát tài khoản Jetbrains và truy cập qua tài khoản mới lặp lại bước 1 và 2.

Bước 6:

Mở File → Manage IDE Settings → Import Settings

Bước 7:

Chọn file Settings mà bạn đã lưu trong máy trước đó ấn “OK” để app nhận cài đặt

Settings (Cài đặt) này bao gồm toàn bộ những cài đặt nhỏ như ngôn ngữ code, cách thức code (Code Style), cỡ chữ, phông chữ,..

Nếu bạn muốn đồng bộ settings khi dùng trên cùng một tài khoản cho các thiết bị khác nhau, bạn truy cập Menu → Settings → Settings Sync → Enable Settings Sync để đồng bộ hóa cho các thiết bị của bạn

Last updated