Hướng dẫn thêm thành viên mới vào family Dropbox

Bước 1:

Sau khi đơn hàng trên Divine Shop cập nhật trạng thái thành công. Bạn đăng nhập tài khoản chủ Dropbox ở trang web: https://www.dropbox.com/login

Bước 2:

Sau khi đăng nhập tài khoản thành công bạn vào phần Setting của tài khoản và Click vào phần Family, hoặc có thể click trực tiếp vào trang sau để chuyển đến family Dropbox: https://www.dropbox.com/account/family

Bước 3:

Ở bảng giao diện family bạn click vào ô Invite members, điền mail bạn muốn mời vào family và thêm lời nhắn nếu muốn

Như vậy là bạn đã mời được mail vào family Dropbox, check mail được mời chấp nhận lời mời và sử dụng Dropbox.

Last updated