Hướng dẫn chuyển dữ liệu giữa các tài khoản Google Drive

Nếu bạn muốn di chuyển dữ liệu Google Drive từ tài khoản này sang tài khoản khác mà không cần tải xuống và tải lên lại dữ liệu, bạn có thể thực hiện các bước sau để chuyển mà không yêu cầu nhiều thiết lập.

Bước 1:

Mở tài khoản Google Drive có dữ liệu mà bạn muốn chuyển đi.

Bước 2:

Định vị các tệp hoặc thư mục bạn muốn chuyển sang tài khoản Google Drive khác của mình.

Bước 3:

Ấn vào biểu tượng hình 3 dấu chấm của File hoặc Thư Mục bạn muốn chuyển. Chọn Chia sẻ trong menu hiển thị

Bước 4:

Nhập địa chỉ mail bạn muốn chuyển Thư Mục hoặc File bạn muốn chuyển. Set quyền quyền truy cập dữ liệu Người Chỉnh Sửa. Sau đó bấm nút Gửi.

Bước 5:

Đăng nhập vào tài khoản bạn vừa chuyển File hoặc Thư Mục qua. Kích vào mục Được Chia Sẻ Với Tôi ở thanh bên trái để định vị nhanh thư mục vừa được chia sẻ.

Bước 6:

Trở lại tài khoản Google Drive có dữ liệu mà bạn chuyển đi. Chọn lại mục Chia Sẻ của Thư Mục hoặc File bạn vừa chia sẻ trước đó và chọn Chuyển Quyền Sở Hữu sang cho tài khoản bạn muốn.

Last updated