Hướng dẫn chuyển tài khoản Spotify

Trong trường hợp tài khoản Spotify hiện tại của bạn không sử dụng được gói gia hạn bên Shop, hoặc có nhu cầu đổi từ tài khoản cũ sang tài khoản mới, tham khảo hướng dẫn dưới đây

Bước 1:

Vào trang http://www.spotmybackup.com, đăng nhập bằng tài khoản Spotify đang dùng của bạn và tiến hành export playlist ra ở dưới dạng .json

Bước 2:

Vào https://www.spotify.com/us/account/profile và đổi email của tài khoản đang dùng sang email mới (Sử dụng email có thể truy cập được, phòng trường hợp sau này cần đăng nhập lại tài khoản cũ). Có thể sử dụng dịch vụ maildrop.cc trong trường hợp bạn không có sẵn 1 email khác.

Ví dụ: Email đang dùng là xxx@gmail.com, đổi thành xxx@maildrop.cc

Lưu ý: Với tài khoản tạo bằng Facebook, Spotify không cho phép đổi Email. Trong trường hợp này bạn bỏ qua bước 3, và ở bước 4 hãy dùng một Email khác để tạo tài khoản.

Bước 3:

Dùng Email cũ để tiến hành đăng kí tài khoản Spotify mới và Verify ngay sau khi đăng kí.

Bước 4:

Vào trang http://www.spotmybackup.com và đăng nhập bằng acc spotify mới và tiến hành Import playlist đã Export từ trước

Kết thúc

Như vậy bạn đã có 1 tài khoản Spotify mới với thông tin đăng nhập và Playlist nhạc được giữ nguyên như ở tài khoản cũ.

Last updated