Hướng dẫn chuyển list nhạc Spotify từ tài khoản cũ sang mới

Bước 1:

Vào trang http://www.spotmybackup.com, đăng nhập bằng tài khoản Spotify cũ của bạn và tiến hành export playlist ra ở dưới dạng .json

Bước 2:

Tải lại trang http://www.spotmybackup.com và đăng nhập bằng acc spotify mới.

Ấn IMPORT và chọn file .json đã tải ở Bước 1 để tiến hành Import playlist đã Export từ trước

Last updated