Hướng dẫn sử dụng key HMA

Bước 1:

Truy cập đường link này để tạo tài khoản HMA.

Điền các thông tin:

  1. Email: Email của bạn (Chú ý sử dụng Email chưa từng tạo HMA)

  2. Password: Mật khẩu muốn đặt

  3. Retype password: Nhập lại mật khẩu

  4. Activation key: Điền key active khi mua tại Divine, sau đó click nút Continue

Bước 2:

Xác thực email

Vào email bạn vừa điền ở bước tạo tài khoản, kiểm tra email từ HMA. Sau đó click Verify Email

Bước 3:

Truy cập link này để tải ứng dụng HMA và sử dụng

Nếu bạn muốn sử dụng trên điện thoại di động, hãy tải app HMA trên App Store hoặc CH Play.

Sau khi tải app HMA xong, hãy đăng nhập tài khoản vừa tạo để sử dụng.

Last updated