Kích hoạt tính năng Picture-in-Picture của Youtube trên iPhone

Chuẩn bị

Bước 1:

Đăng nhập tài khoản Youtube của bạn đã kích hoạt Premium sau đó truy cập https://www.youtube.com/new

Kéo xuống Tính năng Hình trong hình trên iOS sau đó nhấn Dùng thử

Bước 2:

Tắt ứng dụng Youtube (xóa khỏi phần đa nhiệm, ứng dụng đang chạy)

Dùng phần mềm VPN để chuyển IP trên máy bạn sang 1 quốc gia có hỗ trợ chính thức Youtube Premium, khuyến nghị chuyển sang Singapore để có tốc độ mạng ổn định nhất.

Mở lại ứng dụng Youtube, Play video. Bạn có thể đưa điện thoại về home mà video vẫn chạy, như hình

Last updated