Các câu hỏi thường gặp
Powered By GitBook
Hướng dẫn lấy link Offer và Public Inventory

Hướng dẫn lấy link Offer

Bước 1: Mở steam, chỉ vào tên và chọn “Inventory”
Bước 2: Click vào “Trade offer”
Bước 3: Click vào phần “Who can send me Trade Offers?” và copy link như hình

Hướng dẫn mở Public Profile (Nếu Private thì người khác không gửi đồ được)

Bước 1: Mở steam, chỉ vào tên và chọn mục “Profile”
Bước 2: Click vào “Edit Profile”
Bước 3: Vào tab “My Privacy Settings” -> Chỉnh tất cả về “Public”
Last modified 1yr ago