Hướng dẫn lấy link Offer và Public Inventory

Bước 1: Mở steam, chỉ vào tên và chọn “Inventory”

Bước 2: Click vào “Trade offer”

Bước 3: Click vào phần “Who can send me Trade Offers?” và copy link như hình

Hướng dẫn mở Public Profile (Nếu Private thì người khác không gửi đồ được)

Bước 1: Mở steam, chỉ vào tên và chọn mục “Profile”

Bước 2: Click vào “Edit Profile”

Bước 3: Vào tab “My Privacy Settings” -> Chỉnh tất cả về “Public”

Last updated