Chính sách bảo hành Netflix

Thời gian bảo hành

Thời gian bảo hành tương ứng với thời hạn gói cước khách mua.

Ví Dụ: Sản phẩm Tài khoản Netflix Premium for 1 User (1 Tháng) sẽ có thời gian bảo hành là 1 tháng (30 ngày)

Chính sách bảo hành

  • Tài khoản phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng sẽ được khắc phục sự cố trong 24h

  • Khách hàng được cung cấp tài khoản thay thế sử dụng tạm thời trong thời gian chờ fix lỗi

Chính sách hoàn tiền

  • Khách hàng sẽ được hoàn tiền trong trường hợp sự cố không thể khắc phục.

  • Số tiền hoàn lại sẽ được tính theo quy tắc:

    • Sử dụng không quá 5 ngày: Hoàn 100% số tiền (*)

    • Sử dụng trên 5 ngày: Hoàn tiền theo số ngày chưa sử dụng (Làm tròn đến hàng nghìn)

  • Số tiền hoàn lại mặc định sẽ được chuyền về tài khoản Divine Shop phát sinh đơn hàng.

  • Khách hàng có thể yêu cầu rút số tiền trên về tài khoản ngân hàng bằng cách yêu cầu với bộ phận CSKH. Số tiền sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng của khách hàng trong 24h làm việc.

Ví dụ:

Sản phẩm Tài khoản Netflix Premium for 1 User (1 Tháng) giá tại thời điểm khách hàng mua là 99.000 đ. Sử dụng được 12 ngày thì phát sinh lỗi. Như vậy số tiền được hoàn lại sẽ là:

99.000 * (30 - 12)/30 = 59.400 làm tròn thành 60.000

Như vậy trong trường hợp này khách hàng sẽ được hoàn lại 60.000 về tài khoản Divine Shop

(*) Số tiền phát sinh mua hàng tại thời điểm khách mua hàng, sau khi đã trừ mã giảm giá, mã giới thiệu, tiền hoàn khách VIP (nếu có)

Last updated