Links

Chính sách VIP

Mỗi khi sử dụng Dcoin để mua hàng khách hàng sẽ nhận được một điểm tích lũy. Khi đạt đủ số điểm tích lũy, tài khoản của quý khách sẽ được tự động nâng cấp thành các cấp VIP tương ứng
Ưu đãi
ĐỒNG - BẠC
VÀNG
KIM CƯƠNG
Tỷ lệ Cashback
1%
2%
3%
Ưu tiên khi đông khách
Số điểm cần tích lũy để đạt hạng VIP
1.000.000 - 2.000.000
30.000.000
100.000.000

LƯU Ý

Điểm tích lũy là tổng Dcoin dùng để mua hàng được tính từ ngày bắt đầu triển khai dịch vụ VIP 12-12-2017
Divine Shop có quyền điều chỉnh chính sách ưu đãi cho VIP tùy theo từng thời điểm mà không cần thông báo trước.