Chính sách VIP

Mỗi khi sử dụng Dcoin để mua hàng khách hàng sẽ nhận được một điểm tích lũy. Khi đạt đủ số điểm tích lũy, tài khoản của quý khách sẽ được tự động nâng cấp thành các cấp VIP tương ứng

Ưu đãi

ĐỒNG - BẠC

VÀNG

KIM CƯƠNG

Tỷ lệ Cashback

1%

2%

3%

Ưu tiên khi đông khách

Số điểm cần tích lũy để đạt hạng VIP

3.000.000 - 49.999.999

50.000.000 - 199.999.999

200.000.000+

LƯU Ý

Điểm tích lũy là tổng Dcoin dùng để mua hàng được tính từ ngày bắt đầu triển khai dịch vụ VIP 12-12-2017

Divine Shop có quyền điều chỉnh chính sách ưu đãi cho VIP tùy theo từng thời điểm mà không cần thông báo trước.

Last updated