Bảo mật

Để giúp tài khoản được bảo mật tốt hơn, Divine Shop cung cấp tùy chọn bảo mật 2 lớp ở tác vụ Đăng nhập và Thanh toán.

  • Ở trang thông tin tài khoản chuyển qua tab Mật khẩu và Bảo mật hoặc truy cập link NÀY:

  • Thiếp lập tùy chọn theo mong muốn rồi ấn tiếp tục.

  • Một mã xác thực (OTP) sẽ được gửi về email đăng kí tài khoản của bạn, truy cập email lấy mã OTP và nhập vào ô, sau đó bấm Xác nhận

Như vậy, bạn đã thiếp lập bảo mật 2 cấp thành công. Khi có yêu cầu nhập OTP, bạn vui lòng truy cập email để lấy mã OTP hệ thống gửi về nhé.

Last updated