Hướng dẫn cài đặt và sử dụng sản phẩm
Các câu hỏi thường gặp
Hướng dẫn nhập code iTunes (US)

Bước 1

Tải iTunes cho PC/MAC. Chọn mục Account/Sign in để đăng nhập tài khoản.

Bước 2

Chọn Account/Redeem để vào trang nhập code

Bước 3

Nhập code iTunes của bạn rồi nhấn nút Redeem