Ưu đãi cho khách hàng mới

Khách hàng mới có thể nhận ưu đãi tới 5% đơn hàng khi nhập mã giới thiệu từ bạn bè hoặc KOLs

Tôi có thể lấy mã ưu đãi bằng cách nào?

Theo dõi các Streamer hiện đang hợp tác với Divine Shop. VD: MixiGaming

Nhận mã giới thiệu từ bạn bè. Tham khảo:

Chương trình Giới thiệu bạn bè

Last updated