Links

Hướng dẫn thoát Family Google

Lỗi trong hình khi bạn tham gia một Family mới mà chưa thoát Family cũ

Bước 1:

Truy cập trang https://families.google.com/families bằng tài khoản Google của bạn.

Bước 2:

Bấm vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang trong hình:

Bước 3:

Chọn “Quản lý gia đình
Kéo xuống dưới cùng chọn “Rời khỏi nhóm gia đình

Bước 4:

Nhập lại mật khẩu và bấm tiếp theo:

Bước 5:

Chọn “Rời khỏi nhóm gia đình”:

Bước 6:

Có thông báo như hình ảnh là thoát Family thành công!
Hoặc bạn có thể check mail, sẽ có mail thông báo “Bạn không còn là thành viên nhóm gia đình của…” là thoát Family thành công.
Sau đó bạn nhớ tham gia vào đường Link Invite Family mới của Shop và chờ đủ thời gian để được Up lên Premium nhé