Links

Hướng dẫn chuyển thiết kế Canva

Dưới đây sẽ là các bước hướng dẫn bạn có thể tự chuyển thiết kế từ Team cũ sang Team mới 1 cách dễ dàng:
Lưu ý: Phương pháp này chỉ áp dụng khi bạn vẫn còn có thể chuyển sang nhóm cũ từ đơn trước đó. Thời gian tối đa ở trong Team cũ sẽ là 1 tuần kể từ khi đơn hết hạn, vì vậy hãy chủ động chuyển thiết kế trước khi đơn hết hạn.

Bước 1:

Mở 1 tab trong trình duyệt bất kì và chọn vào Team đang có thiết kế (hoặc hồ sơ Cá nhân)

Bước 2:

Chọn vào phần “” tại thiết kế bạn muốn chuyển.
Sau đó chọn “Chia sẻ” để lấy liên kết thiết kế.
Tiếp đó hãy đổi quyền chỉnh sửa của thiết kế sang thành “Bất cứ ai có liên kết này
Giờ chỉ cần “Sao chép liên kết” để tiến tới bước tiếp theo

Bước 3:

Mở 1 tab trình duyệt mới và chọn sang Team có Pro để lưu thiết kế.
Lưu ý: Trong quá trình lấy link thiết kế không được refresh hay tắt tab đầu tiên. Nếu refresh bạn sẽ phải chọn lại Team như ở bước 1.

Bước 4:

Dán link thiết kế vào tab trình duyệt thứ 2. Lúc này thiết kế của bạn sẽ tự động được lưu ở Team Pro mới, vì vậy sẽ không cần thao tác thêm. Như vậy là bạn đã chuyển thiết kế sang Team mới thành công.