Hướng dẫn tham gia

Bạn truy cập vào phần Quản lý tài khoản -> chọn "Giới thiệu bạn bè"

Link truy cập nhanh

Copy 1 trong 2 link giới thiệu được hiển thị sẵn.

Hai link giới thiệu đều có tác dụng như nhau nên bạn có thể lấy bất kỳ link nào bạn muốn.

Cách 3: Nhập mã giới thiệu khi thanh toán đơn hàng đầu tiên

Tính năng đang cập nhật

Khi thanh toán đơn hàng lần đầu tiên. Người dùng mới có thể điền thông tin người giới thiệu để nhận được ưu đãi.

Thông tin có thể điền là: Email hoặc Username của người giới thiệu

Last updated