Hướng dẫn tham gia

Dưới đây là cách Setting cho người dùng thông thường. Với KOL/KOC vui lòng liên hệ trực tiếp với Shop để được cài đặt tuỳ chỉnh theo chính sách riêng.

Bạn truy cập vào phần Quản lý tài khoản -> chọn "Giới thiệu bạn bè"

Link truy cập nhanh

Copy 1 trong 2 link giới thiệu được hiển thị sẵn.

Hai link giới thiệu đều có tác dụng như nhau nên bạn có thể lấy bất kỳ link nào bạn muốn.

Cách 2: Nhập mã giới thiệu khi thanh toán đơn hàng đầu tiên

Khi thanh toán đơn hàng lần đầu tiên. Người dùng mới có thể điền thông tin người giới thiệu để nhận được ưu đãi.

Thông tin có thể điền là: Email hoặc Username của người giới thiệu

Last updated