Hướng dẫn liên kết email và tạo mật khẩu riêng cho tài khoản Spotify khi đăng nhập bằng MXH, SĐT

Khi bạn không tạo tài khoản Spotify mà lựa chọn hình thức đăng nhập bằng tài khoản Facebook và tài khoản Google. Bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây để tạo tài khoản và mật khẩu riêng cho Spotify mà không bị mất liên kết với tài khoản Facebook, tài khoản Google. (Khi đăng nhập bạn có thể đăng nhập bằng 2 hình thức đó là đăng nhập bằng tài khoản, mật khẩu Spotify hoặc đăng nhập bằng các loại tài khoản liên kết ở trên).

Bước 1:

Truy cập trang đăng nhập của Spotify, sau đó Click Forgot your password?

Bước 2:

Điền email Tài khoản Google hoặc email mà bạn điền vào Spotify khi đăng nhập bằng Facebook lần đầu tiên và bấm Send.

Bước 4:

Lúc này Spotify sẽ gửi một email yêu cầu đặt mật khẩu cho tài khoản. Bạn check mail từ spotify sau đó click vào đường link để đặt mật khẩu cho tài khoản.

Khi hoàn tất tài khoản của bạn đã được đặt mật khẩu. Bạn vẫn có thể đăng nhập bằng Gmail, Facebook như trước hoặc có thể đăng nhập với mật khẩu vừa tạo cho tài khoản.

Last updated