Hướng dẫn cài đặt và sử dụng sản phẩm
Các câu hỏi thường gặp
Hướng dẫn đăng nhập Filmora

Bước 1

Ấn SIGN IN ở link https://filmora.wondershare.com/

Bước 2

Ấn vào logo Google

Bước 3

Nhập Email và mật khẩu, có thể đăng nhập tương tự nếu tải App trên PC