Links

Hướng dẫn đăng nhập Filmora

Bước 1:

Truy cập trang https://filmora.wondershare.net/ nhấn Download để tải trình cài đặt của Filmora
Mở trình cài đặt đã tải, nhấn Install để cài app

Bước 2:

Khởi động app, tai màn hình của app, nhấn vào Login

Bước 3:

Nhấn vào phần biểu tượng Google
Nhấn “Sử dụng một tài khoản khác
Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu mà Shop đã cung cấp
Tại phần xác minh danh tính, chọn xác nhận email khôi phục của bạn, sau đó điền mail khôi phục Shop đã cung cấp trong đơn hàng nhấn tiếp theo là tài khoản đã đăng nhập thành công