Các câu hỏi thường gặp
Hướng dẫn tạo tài khoản Gmail

Bước 1:

Bước 2:

Nhập thông tin tài khoản (Bạn có thể điền tùy ý thông tin này)

Bước 3:

Nhập SĐT của bạn hoặc bất kì SĐT nào có thể nhận được SMS

Bước 4:

Kiểm tra điện thoại và nhập code của Google vừa gửi về SĐT của bạn

Bước 5:

Nhập thông tin ngày sinh và giới tính
Lưu ý: Ô điền SĐT và địa chỉ email khôi phục bắt buộc phải để trống

Bước 6:

Bấm tôi đồng ý
Như vậy là bạn đã tạo xong địa chỉ email rồi đó
Copy link
On this page
Bước 1:
Bước 2:
Bước 3:
Bước 4:
Bước 5:
Bước 6: