Hướng dẫn tạo tài khoản Gmail

Bước 1:

Truy cập link: https://accounts.google.com/signup

Bước 2:

Nhập thông tin tài khoản (Bạn có thể điền tùy ý thông tin này)

Bước 3:

Nhập SĐT của bạn hoặc bất kì SĐT nào có thể nhận được SMS

Bước 4:

Kiểm tra điện thoại và nhập code của Google vừa gửi về SĐT của bạn

Bước 5:

Nhập thông tin ngày sinh và giới tính

Lưu ý: Ô điền SĐT và địa chỉ email khôi phục bắt buộc phải để trống

Bước 6:

Bấm tôi đồng ý

Như vậy là bạn đã tạo xong địa chỉ email rồi đó

Last updated