Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Lynda trên ứng dụng trên điện thoại

Bước 1:

Tải ứng dụng Lynda từ Apple Store hoặc CH Play

Bước 2:

Ở màn hình đăng nhập chọn vào nút Sign in

Ở màn hình hiển thị tiếp theo bạn chọn mục Sign in with your library card

Bước 3:

Tại mục Enter your Library ID sẽ có một đường link https://www.linkedin.com/learning-login/go/ và sau dấu gạch chéo ở cuối đường link bạn sẽ cần điền thêm ID Library của shop là “sccld” giống như ảnh ở phía dưới

Điền ID và mật khẩu shop có gửi tới bạn tại đơn hàng để truy cập vào tài khoản (Lưu ý bạn sẽ cần điền cả dấu gạch ngang và số phía sau ở ID - Ví dụ bạn nhận được tài khoản với ID 233050111111-4 bạn sẽ cần điền toàn bộ cả phần -4 ở phía cuối)

Bạn đã thao tác đăng nhập vào tài khoản lynda tại ứng dụng trên thiết bị điện thoại thành công!

Last updated