Hướng dẫn cài đặt và sử dụng GearUp Booster

Bước 1:

Truy cập vào trang https://www.gearupbooster.com/vi/ ấn “Tải về cho Windows

Bước 2:

Sau khi tải xong, tiến hành chạy bộ cài → Cài đặt

Bước 3:

Sau khi cài đặt xong → Ấn vào phần Profie và tiến hành đăng nhập

Bạn có thể đăng nhập thông qua Google bằng Facebook mà không qua đăng kí

Bước 4:

Sau khi đăng nhập xong, tại màn hình của GearUP BoosterẤn Ví

Bước 5:

Điền code trong phần Mã quy đổi → Quy đổi để sử dụng code và sử dụng

Last updated