Quản lý đơn hàng

Truy cập lịch sử đơn hàng tại ĐÂY

Tại đây bạn sẽ xem được tất cả các đơn hàng bạn đã mua trên Divine Shop

1. Bộ lọc tìm kiếm

Giúp bạn tìm kiếm các đơn hàng theo những điều kiện khác nhau như: Mã đơn hàng, ngày mua (ngày tạo từ - ngày tạo đến), giá trị đơn hàng (số tiền từ - số tiền đến)

2. Tổng tiền đã thanh toán.

Con số này thể hiện tổng giá trị các đơn hàng.

Mặc định khi truy cập trang này, nó sẽ là tổng tiền mà bạn đã giao dịch trên Divine Shop.

Ngoài ra khi bạn sử dụng chức năng tìm kiếm, nó sẽ là tổng của những đơn hàng nằm trong kết quả tìm kiếm

Ví Dụ: Bạn muốn biết tháng 03/2020 bạn đã phát sinh bao nhiêu tiền trên Shop. Chỉ cần tìm kiếm đơn hàng với điều kiện:

  • Ngày tạo từ: 2020-03-01

  • Ngày tạo đến: 2020-03-31

Sau đó bấm tìm kiếm, khi có kết quả, Tổng tiền hiện ra chính là tổng tiền phát sinh trong tháng 03/2020

3. Danh sách các đơn hàng

Đây là danh sách chi tiết các đơn hàng của bạn.

Nhìn qua đây, các bạn có thể thấy được các thông tin cơ bản của đơn hàng như: ngày mua, sản phẩm mua, giá trị đơn hàng.

4. Chi tiết đơn hàng

Để biết thêm các thông tin chi tiết của đơn hàng như:

  • Tình trạng đơn hàng: Hoàn thành/Chờ thanh toán/Chargeback

  • Key game

  • Hướng dẫn sử dụng

  • Biên lai chi tiết của đơn hàng

Bạn hãy click vào nút này.

Last updated