Hướng dẫn tải và đăng nhập UniConverter

Bước 1:

Truy cập vào trang https://support.wondershare.com/how-tos/uniconverter/how-to-download-older-version-of-uniconverter.html Ấn tải phiên bản 12.6.3 theo hình

Bước 2:

Ấn Install để cài đặt phần mềm về máy, bạn cũng có thể điều chỉnh ngôn ngữ của app và ổ lưu thông qua phần Customize Install

Bước 3:

Ấn Start Now để khởi động trình duyệt

Bước 4:

Ở cửa sổ của trình duyệt, ấn vào phần Profile theo hình để tiến hành đăng nhập

Bước 5:

Điền thông tin mà bạn được nhận trong đơn hàng để tiến hành đăng nhập và sử dụng sản phẩm

Last updated