Thẻ Viettel

Hướng dẫn nạp tiền thông qua thẻ cào Viettel.

📖 Hướng dẫn thực hiện

Bước 1

Chọn hình thức Nạp tiền qua thẻ cào Viettel. Các thông tin bạn cần phải cung cấp bao gồm:

  • Mệnh giá thẻ

  • Số Serial của thẻ

  • Mã thẻ

Bước 2

Điền thông tin thẻ chính xác, sau đó click Nạp Dcoin.

Kiểm tra lại thông tin đã điền 1 lần nữa để xác nhận thông tin đã điền là chính xác, sau đó bấm Xác nhận để gửi thẻ.

Nếu sai mệnh giá, số serial hoặc mã thẻ, thẻ sẽ bị mất và không nhận được số dư. Divine Shop sẽ không chịu trách nhiệm cho sai sót của quý khách.

Hệ thống sẽ trả kết quả sau vài phút. Bạn sẽ nhận được thông báo qua Email khi quá trình nạp tiền hoàn tất ✅

Last updated