Links

Thẻ Viettel

Chọn hình thức Nạp tiền qua thẻ cào Viettel
Điền thông tin thẻ chính xác, sau đó click Nạp Dcoin
Kiểm tra lại thông tin đã điền 1 lần nữa để xác nhận thông tin đã điền là chính xác, sau đó bấm Xác nhận để gửi thẻ
Nếu sai mệnh giá, số serial hoặc mã thẻ, thẻ sẽ bị mất và không nhận được số dư. Divine Shop sẽ không chịu trách nhiệm cho sai sót của quý khách.
Hệ thống sẽ trả kết quả sau vài phút. Bạn sẽ nhận được thông báo qua Email