Links

Chương trình giới thiệu bạn bè

Giới thiệu Divine Shop cho bạn bè để giảm giá sản phẩm và nhận hoa hồng vĩnh viễn
Chương trình giới thiệu Divine Shop cho bạn bè là một chương trình giúp cho bạn có thể giúp bạn bè của mình tiếp cận với thế giới game và sản phẩm rộng lớn từ Divine Shop.
Chương trình này sẽ giúp bạn bè của bạn nhận được ưu đãi cho lần đầu tiên giao dịch. Cùng với đó bạn cũng sẽ được hưởng hưởng hoa hồng vĩnh viễn trong suốt quá trình người bạn đó giao dịch với Divine Shop.