Chương trình Giới thiệu bạn bè

1. Giới thiệu bạn bè

  • Dùng mã giới thiệu bạn bè để họ có thể nhận được 5% giảm giá khi mua hàng.

  • Niềm vui của bạn đến từ việc họ có một nơi uy tín để mua hàng và được giảm giá.

2. Chính sách dành cho KOL

  • KOL sẽ nhận được mã giới thiệu với tỉ lệ 5% dành cho ai là do họ tự quyết định. (Cho người giới thiệu hay được giới thiệu hoặc phân bổ cho cả hai)

  • Chỉ các KOL mà Divine làm việc

3. Chính sách Affiliate

  • Dành cho người sáng tạo nội dung muốn hợp tác Affiliate

  • Mức chia sẻ: 5% - 15% tùy theo sản phẩm

  • Liên hệ đề xuất hợp tác: lienhe@divineshop.vn

Lưu ý

  • Các hành vi đi ngược với tinh thần của chính sách sẽ bị hủy bỏ, không công nhận.

Last updated