Các ưu đãi

Hiện tại chương trình Ưu đãi cho các khách hàng mới như sau:

Ưu đãi cho đơn hàng đầu tiên của khách hàng mới

5% giá trị đơn hàng đầu tiên ( Tối đa 20.000 VNĐ)

Với các khách hàng mới. Khi vào từ link giới thiệu của bạn bè. Sẽ được giảm giá tối đa là 5% cho đơn hàng đầu tiên tùy theo tỷ lệ chia sẻ của người hỗ trợ. Tỷ lệ chia sẻ này được người giới thiệu cài đặt trong setting tại đây:

pageCài đặt

Ví dụ: Một sản phẩm trị giá 400.000 VNĐ. Nếu bạn copy link giới thiệu của bạn gửi cho bạn bè, thì người đó chỉ có thể được giảm giá 20.000 VNĐ và chỉ phải trả 380.000 VNĐ.

Ưu đãi cho người giới thiệu.

1% giá trị đơn hàng cho mọi đơn hàng về sau

Khi bạn bè mua hàng từ Divine Shop từ link của bạn giới thiệu, bạn sẽ được hưởng 1% hoa hồng với mỗi đơn hàng mua sau này.

Ví dụ:

Bạn gửi link giới thiệu cho bạn bè. Người đó đơn đầu tiên mua sản phẩm trị giá 400.000 VNĐ. Nhờ vào theo link của bạn gửi nên được giảm giá còn 380.000 VNĐ. Sau khi người đó mua xong bạn được hoa hồng 1% là 3.800 Acoin

Vài ngày sau người đó mua thêm 1 đơn hàng trị giá 1.000.000 VNĐ. Bạn vẫn được nhận hoa hồng 1% là 10.000 Acoin Sau đó người đó lại mua đơn hàng nữa 2.000.000 VNĐ Bạn sẽ nhận được thêm 1% hoa hồng là 20.000 Acoin ... Acoin có thể được đổi ra thành Dcoin để bạn mua hàng trên Divine Shop.

Bạn sẽ tạo ra được thu nhập thụ động từ việc giới thiệu bạn bè

Theo dõi số tiền kiếm được từ việc giới thiệu.

Bạn truy cập vào trang quản lý Affiliate và vào phần "Lịch sử giao dịch" để xem thông tin lịch sử hưởng hoa hồng từ các đơn hàng của bạn bè

Đổi Acoin thành Dcoin để mua hàng

Khi tích lũy đủ Acoin (từ 10.000 Acoin). Bạn có thể chuyển đổi Acoin thành Dcoin để mua hàng trên Divineshop.

Các bạn vào phần Giới thiệu bạn bè chọn phần "Quy đổi" và nhấn Quy đổi

Xác nhận lệnh đổi Acoin sang Dcoin. Sau đó bạn sẽ nhận được số dư tương ứng trên tài khoản mua hàng của Divine Shop

Last updated