Các câu hỏi thường gặp

Giao diện Mobile

Hướng dẫn tổng quan các chức năng trên website

Trang chủ

https://divineshop.vn/

Click vào Menu sẽ hiện ra các chức năng trên trang web

Trang chi tiết sản phẩm

Trang chi tiết sản phẩm sẽ hiển thị thông tin đầy đủ của sản phẩm.

Trang thông tin tài khoản

Click phần Avatar sau khi đăng nhập để vào trang thông tin tài khoản

Tại đây bạn sẽ có thể xem và chỉnh sửa được các thông tin tài khoản của mình.