Hướng dẫn đăng nhập tài khoản CapCut Pro

Tải phần mềm CapCut PC tại đây: https://www.capcut.com/tools/desktop-video-editor

Bước 1:

Cài đặt phần mềm, sau khi cài đặt chọn Sign in:

Sẽ có 2 cách đăng nhập, phương thức đăng nhập sẽ được ghi kèm bên cạnh thông tin tài khoản

Cách 1: Đăng nhập bằng Email

Bước 2a:

Tải ứng dụng CapCut trên điện thoại (Android | IOS), mở ứng dụng và đăng nhập. Chọn Đăng nhập bằng Email

Điền thông tin tài khoản nhận được sau khi mua hàng để đăng nhập

Bước 3a:

Sau khi đăng nhập thành công trên điện thoại, mở ứng dụng CapCut PC và đăng nhập. Chọn User QR Code

Trên điện thoại, mở app CapCut, chọn phần Tôi, ấn vào menu => Quét => Quét mã QR hiển thị trên PC để xác thực đăng nhập cho app CapCut PC

Cách 2: Đăng nhập qua Tiktok

Bước 2b:

Chọn Sign in with Tiktok

Bước 3b:

Chọn Use phone / email / username

Bước 4b:

Đăng nhập sử dụng thông tin tài khoản Divine Shop cung cấp

Bước 5b:

Xác nhận cấp quyền, vậy là bạn đã đăng nhập CapCut Pro trên máy tính thành công

*Để đăng nhập trên iOS / Android: Bạn mở ứng dụng Tiktok, đăng nhập tài khoản mà Divine Shop cung cấp, sau đó mở ứng dụng CapCut và chọn đăng nhập qua Tiktok như các bước trên giống như phiên bản PC.

Last updated