Hướng dẫn thoát tài khoản Netflix trên TV

Bước 1:

Bắt đầu từ Màn hình chính Netflix.

Bước 2:

Để mở Menu, điều hướng sang trái và chọn “Nhận trợ giúp” (Get Help)

Bước 3:

Chọn Sign out (Đăng xuất).

Bước 4:

Chọn Yes (Có) để xác nhận thoát tài khoản netflix.

Nếu bạn không thấy Nhận trợ giúp, Cài đặt hoặc biểu tượng Cài đặt:

Từ màn hình chính ứng dụng Netflix, bấm các phím mũi tên trên điều khiển từ xa theo thứ tự sau:

Trái - Xuống 7 lần - Phải - Enter - Xuống 7 lần - Enter x2

Last updated