Links

Hướng dẫn nhập Code ingame PUBG

Hướng dẫn để bạn có thể nhập được code khi vào game PUBG.
Bước 1: Vào trong game PUBG.
Bước 2: Vào mục Cửa hàng/Stores ở trong trên bên trái màn hình.
Bước 3: Sau đó, bạn nhìn góc dưới bên trái sẽ có mục Thêm quà/ Mã GIFTCODE.
Bước 4: Bạn chỉ cần điền vào ô Thêm quà / Mã GIFTCODE là quá trình nhập code của bạn đã hoàn thành.