Hướng dẫn cài đặt và sử dụng sản phẩm
Các câu hỏi thường gặp
Hướng dẫn nhập Code ingame PUBG
Hướng dẫn để bạn có thể nhập được code khi vào game PUBG.
Bước 1: Vào trong game PUBG.
Bước 2: Vào mục Cửa hàng/Stores ở trong trên bên trái màn hình.
Bước 3: Sau đó, bạn nhìn góc dưới bên trái sẽ có mục Thêm quà/ Mã GIFTCODE.
Bước 4: Bạn chỉ cần điền vào ô Thêm quà / Mã GIFTCODE là quá trình nhập code của bạn đã hoàn thành.
Copy link