Hướng dẫn cài đặt và sử dụng sản phẩm
Các câu hỏi thường gặp
Hướng dẫn nhập Code Google Play

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Đăng nhập tài khoản Google Play US vào và mở CH Play trên điện thoại.
Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn chưa đổi thành Region US, bạn tham khảo hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Kéo xuống chọn mục "Redeem"

Bước 3: Nhập code Google Play US rồi nhấn nút "Redeem"