Links

Giao dịch trực tiếp

Bạn có thể mua hàng trực tiếp theo các thông tin dưới đây:

Địa điểm giao dịch trực tiếp
List địa điểm trực tiếp theo từng tỉnh/ thành phố
Đại lý chỉ hỗ trợ mua sản phẩm, không nhận nạp số dư vào tài khoản Divine Shop.
Hiện Divineshop đã có hơn 60 điểm đại lý giao dịch trên toàn quốc. Các bạn có thể đến đưa tiền trực tiếp và được nhận key game ngay lập tức qua email.