Links
Comment on page

Garena

Hiện tại Divine Shop đã dừng hỗ trợ phương thức nạp Dcoin qua thẻ Garena, khách hàng có thể tham khảo các hình thức nạp tiền khác.

Bạn có thể nạp Dcoin bằng thẻ Garena

  • Phí nạp thẻ Garena là 25%
Ưu tiên thẻ mệnh giá 50k100k.
Quý khách vui lòng kiểm tra email, mọi thông báo (thẻ nạp thành công, thẻ bị sai) sẽ được gửi về email.
Xem địa điểm mua thẻ Garena: https://hotro.garena.vn/mua-the-garena/

LƯU Ý

Không chấp nhận thẻ Garena mệnh giá nước ngoài.
Vui lòng chọn mệnh giá chính xác nếu không sẽ bị mất thẻ hoặc nhận được ít hơn giá trị thẻ.
  • Quý khách điền sai mệnh giá thẻ sẽ tự chịu trách nhiệm khi bị mất do thẻ đó đã được bán cho khách khác.
  • Divineshop không thể kiểm tra mệnh giá thẻ vì đã được mã hoá thành code.
  • Divineshop không có trách nhiệm bồi hoàn cho sai sót của quý khách.
  • Xin hãy cẩn thẩn !