Hướng dẫn sử dụng tài khoản học Ngoại Ngữ

Sau khi thanh toán bạn sẽ nhận được tài khoản và mật khẩu. Lúc này bạn có thể dùng tài khoản mật khẩu này để Log in vào trang web hoặc app học Ngoại Ngữ tương ứng.

Cảm ơn bạn đã mua hàng tại Divine Shop!

Last updated